ฝันในวันขึ้นแรมค่ำ บงบอกอะไรบ้าง กับ ชีวิตของเรา !!

ความฝันที่อาจเป็น บุรพนิมิต ได้นั้น คือ ฝันในวันขึ้นแรมค่ำ หรือ ความฝันที่มีขึ้น ตั้งแต่เที่ยงคินถึงใกล้รุ่งเท่านั้น นอกจากนี้แล้วอานุภาพของดวงจันทร์ยังเป็นส่วนที่กำหนดว่าความฝันจะเป็นจริงหรือไม่จริงได้ สุดแต่ ว่าจะฝันวันไหนตามทางโคจรของดวงจันทร์ (ข้างขึ้น-ข้างแรม) ดังนี้

ฝันในวันขึ้นแรมค่ำ

การทำนายความฝันช่วงข้างขึ้น

 • ขึ้น 1 ค่ำ ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ดีเสมอ กล่าวคือถ้าหากฝันดี ก็จะได้ผลดีตามฝัน ถ้าฝันร้าย ผลร้ายก็จะบรรเทา ไม่ร้ายเท่าที่ฝันในวันอื่นๆ
 • ขึ้น 2 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือฝันร้ายก็จะไม่เป็นตามฝัน
 • ขึ้น 3 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน
 • ขึ้น 4 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
 • ขึ้น 5 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่
 • ขึ้น 6 ค่ำ ตัวความฝันเองไม่แปลว่าดี หรือร้ายแต่อย่างใด อยู่ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผู้ฝันจะต้องปกปิดเป็นความฝันที่ร้ายที่สุด หากเล่าให้ใครฟังจะ เคราะห์ร้าย
 • ขึ้น 7 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
 • ขึ้น 8 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
 • ขึ้น 9 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
 • ขึ้น 10 ค่ำ ฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด
 • ขึ้น 11 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายแต่ต้องรอไปอีกหลายๆ วันภายหลัง
 • ขึ้น 12 ค่ำ ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย ฝันร้ายจะกลายเป็นดี
 • ขึ้น 13 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องแต่งงาน ความฝันอย่างอื่นนอกจากนั้น เชื่อไม่ได้
 • ขึ้น 14 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่จะต้องคอยไปอีกนาน
 • ขึ้น 15 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 10 วันข้างหน้า นับจากวันที่ฝัน

คลิกที่ภาพ !! เพื่อให้เราช่วย ตีเลขเด็ด ให้กับคุณ

ตีเลขเด็ด เราให้คำปรึกษา ทำนายฝัน ทำนายเลขเด็ด

การทำนายความฝันช่วงข้างแรม

 • แรม 1 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย
 • แรม 2 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
 • แรม 3 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย
 • แรม 4 ค่ำ เป็นฝันดีหมด ถึงแม้ฝันร้าย ก็จะกลับกลายเป็นฝันดี
 • แรม 5 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า
 • แรม 6 ค่ำ เป็นความฝันที่เชื่อถือไม่ได้
 • แรม 7 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็ว
 • แรม 8 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า
 • แรม 9 ค่ำ ความฝันจะดีเสมอ ถึงจะฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี
 • แรม 10 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 8 วันข้างหน้า
 • แรม 11 ค่ำ เป็นความฝันที่เตือนให้ระวังตัว
 • แรม 12 ค่ำ เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน
 • แรม 13 ค่ำ ความฝันจะเป็นจริง และเป็ลผลดีเสมอ
 • แรม 14 ค่ำ มีลักษณะอย่างเดียวกับแรม 13 ค่ำ
 • แรม 15 ค่ำ ไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายในวันนั้นเอง


สรุป
: จากบทความในหนังสือ เรื่อง “จิตตานุภาพ พุทธานุภาพ ความฝัน” ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เรื่อง ความฝัน ฝันในวันขึ้นแรมค่ำ ที่เกิดจากร่างกายไม่ปกติ หรือ หัวใจที่พัวพันอยู่ในสิ่งหนึ่ง มาเป็นความฝันที่เป็บบุรพนิมิต คือ บอกเหตุการณ์ล่วงหน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : จากหนังสือ “จิตตานุภาพ พุทธานุภาพ ความฝัน” โดย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ // ตีเลขเด็ด

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.