ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาตนเอง เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จ

     เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน คนเราควรตั้งเป้าหมายของชีวิตเตรียมไว้ว่าภายในกี่ปี จะขึ้นไปอยู่ในจุดใด ตำแหน่งใด เพราะการมีเป้าหมายจะทำให้เรากำหนดทิศทางการทำงาน การปฏิบัติตัวของเรา เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้ในเวลาที่กำหนด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มักพูดแนะนำอยู่เสมอถึงวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติตัว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนทำงานมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น ดังนี้

รับข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กรูปเลย

ปุ่มสมัครติดตามข่าวสาร ชมสดฟรีๆผ่านfacebook

ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ข้อที่ควรรู้

     การพัฒนาตนเอง ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น มีหลักเบื้องต้นว่าเราจะต้องสำรวจตนเองเสียก่อนว่าเรามีคุณสมบัติดีหรือด้อยอย่างไร มีบุคลิกอย่างไร สุขภาพเป็นอย่างไร (อย่างน้อยก็ต้องรู้จักวิเคราะห์พฤติกรรมและผลงานของตัวเราเองว่า มีจุดเด่น จุดอ่อน จุดด้อย รวมทั้งอุปสรรคหรือข้อจำกัด อย่างไร) ทั้งนี้ เพื่อจะทราบข้อบกพร่องแล้วหาทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง ปัจจัยต่างๆ ในการทำงานเพื่อความสำเร็จ

ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเรา

     เป็นที่ทราบกันดีว่า โลกของการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทที่จะอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องผลิตสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในด้านคุณภาพที่สูงกว่า ราคาต่ำกว่า และเวลาในการผลิตสินค้าต้องสั้นกว่าอีกด้วย ซึ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ก็จะคล้ายกัน คือ พนักงานที่จะเติบโต ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในอนาคต ก็ต้องสามารถทำงานอย่างมีคุณภาพ  และทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่าผู้อื่นเช่นกัน ลองคิดดูนะครับ ถ้ามีพนักงานสองคน คนแรก ทำงานผิดพลาด เป็นประจำ แถมยังทำงานได้ช้าเป็นเต่าคลาน กับ พนักงานคนที่สอง ทำงานถูกต้อง รวดเร็ว ใครสมควรที่จะได้เติบโตก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งคำตอบนี้ใครเดาก็ถูกต้องอย่างแน่นอน

สำหรับแนวคิดเพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จมากกว่า และรวดเร็วกว่าผู้อื่น มีหลักการง่ายๆ ดังนี้

  • มีความเชื่อว่าเราคือคนที่ประสบความสำเร็วมากกว่า และเร็วกว่าคนอื่นได้โดยพูดกับตัวเองทุกวัน ไม่ต้องคิดอะไรมาก เชื่อไปเลย เชื่อในความสามารถของตน เมื่อเราเชื่อแบบนี้แล้ว พลังในการพัฒนาตนเองจะระเบิดออกมาแล้วเราก็จะค้นหาวิธีการที่จะทำให้ความเชื่อนั้นเป็นจริง
  • มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนโดยเราต้องรู้จักเป้าหมาย หรือดัชนีชี้วัดผลงาน และความคาดหวังของบริษัท หรือองค์กรจากการทำงานของเรา ซึ่งทำได้โดย พูดคุยกับหัวหน้างานของเราโดยตรงเลยว่า ความคาดหวังของเขาต่อเรานั้นมีอะไรบ้าง ทั้งในด้านผลลัพธ์ของงานทั่วไป เช่นคุณภาพงาน ปริมาณงาน และ พฤติกรรมที่เขาต้องการให้เราปฏิบัติ

เริ่มต้นที่ตัวเรากับ ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน มีอะไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลย

  • วางแผนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมขอแนะนำว่า ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดของเรา เราควรจะสละเวลามาวางแผนงานว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนั้น เรามีกิจกรรมที่จะต้องทำอะไรบ้าง และจะทำวันไหน งานหลัก งานครอบครัว ต้องบริหารเวลาให้ดี โดยเขียนบันทึกตารางเอาไว้ เพื่อใช้เป็นกำหนดการปฏิบัติงานทั้งสัปดาห์ วิธีการนี้ เป็นวิธีที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูง ผมแนะนำเลยว่าสมควรทำอย่างยิ่งครับ
  • จัดลำดับงานให้เป็นโดยพิจารณาจากหลัก ความสำคัญ และเร่งด่วน ขอแนะนำว่าอย่าทำงานตามใจฉัน เพราะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ งานของเราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น ถ้าเราทำงานช้า หรือผิดพลาด ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และอาจส่งผลเสียต่อภาพรวมของบริษัทได้
  • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยลองเปรียบเทียบการทำงานดูก็ได้ ถ้ามีพนักงานสองคน คนแรกทำงานประจำไม่ขาดตก บกพร่องเลย ส่วนคนที่สองก็ทำงานดีเหมือนกันเปะ แต่เขายังสามารถที่จะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว และช่วยองค์การประหยัดอีกด้วย ก็ไม่ต้องสงสัยอีกนั่นแหละครับว่า ใครที่น่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ากัน
  • ทำงานเกินเงินเดือนโดยไม่ควรไปคิดว่า เงินเดือนแค่นี้ ก็ทำแค่นี้ เอาไว้ให้คนเงินเดือนมากๆ เขาทำก็แล้วกัน อันนี้คิดผิดถนัดเลยละครับ เพราะถ้าคิดแบบนี้เราก็จะไม่ขวนขวายที่จะพัฒนาคนเองให้ดีขึ้น ลองคิดมุมกลับดูกว่า ถ้าเราคิดว่าเขาจ้างเรา 100 บาท แต่เราทำงานให้เขา 120 บาท ใครกันที่จะมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้า

     แนวคิด 6 ประการนี้ขอฝากเป็นของขวัญให้กับทุกๆท่าน เพื่อปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่า และเร็วกว่าผู้อื่น สุดท้ายขอฝากคมคิดสะกิดใจว่า “คิดดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องทำได้ด้วน ร้อยกลยุทธมิผิดพลาด” 

ติดตามตีเลขเด็ด และ รับข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กรูปเลย

รูปคลิกดูเลขเด็ด จากทางteelekded

สรุป : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

หากท่านใดที่ได้อ่าน ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของทางเราก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าต้องทำอย่างไร อย่างไรก็ตามควรใช้ชีวิตอย่างสนุก อย่าพยายามคิดมากกับปัญหาต่างๆ ตีเลขเด็ด ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ สวัสดีครับ