คิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

สวัสดีแฟนๆ ตีเลขเด็ด ทุกท่านวันนี้ ลุงจอห์น กระบองเพรช จะมาแนะนำเรื่องแนวคิดสู่ความสำเร็จ ซึ่งคนเราในวัยทำงานนั้นล้วนแต่มุ่งหวังเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ การกำหนดเป้าหมายที่ดีคือเป้าหมายนั้นต้องมีความชัดเจนและไม่ไกลจนเกินไป ซึ่งควรเริ่มจากเป้าหมายง่ายๆ และ สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน คิดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เป็นแนวทางการเพิ่มทักษะเพื่อความสำเร็จในอาชีพ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

รูปติดตามข่าวสดใหม่ ทุกวันจากทางteelekded

แนวคิดสู่ ความสำเร็จในอาชีพ เริ่มต้นยังไง?

รักในงานที่ทำ  ข้อแรกนั้นคือมีใจรักในงานที่ตนเองทำ ทำหน้าที่ของตนเองได้ดี สู้งาน และผูกพันกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นที่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ รับฟังข้อมูลข่าวสาร และ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อทำงานได้สำเร็จตามที่ตนเอง และ เจ้านายคาดหวัง

 

 

มีความกระตือรือร้น  ความกระตือรือร้นเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างนั้นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ความมุ่งมั่นในการทำงานจะช่วยส่งเสริมให้งานสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยงานที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของเรา จะทำให้ได้รับประโยชน์ และ ป้องกันความผิดพลาดไปพร้อมกัน ซึ่งคนที่มีความกระตือรือร้นมักจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในการงานของตนเอง

เชื่อมั่นตัวคุณเอง  บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมักกล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ มีความมุ่งมั่นและตัดสินใจด้วยตนเอง พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองยิ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองมากขึ้น คนลักษณะนี้จะทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมาย จึงเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้รับความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

4 แนวคิดพิชิต ความสำเร็จ
เคล็ดลับที่ควรรู้ สร้างธุรกิจสู่ความสำเร็จ

กฎเหล็ก 7 ข้อ ที่คนเป็นหัวหน้าต้องมี

 

มีความกระตือรือร้น

 

มีความคิดสร้างสรรค์  ในการทำงานต้องมีการพัฒนาความคิดอย่างไม่มีหยุด เพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ความคิดสร้างสรราค์จะนำไปสู่การงานที่ก้าวหน้า แทบทุกอาชีพทุกองค์กรต้องพึ่งพาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตสิ่งใหม่ๆและแก้ปัญหาต่างๆได้

วินัยในตนเอง  นอกจากวิชาความรู้แล้ว ระเบียบวินัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก เริ่มจากการตั้งใจที่จะทำงานอย่างจริงจัง การควบคุมตนเองให้มีวินัยอยู่เสมอ ทำงานตรงเวลา คิดเป็นระเบียบ ทำงานก็เป็นระเบียบ และปฏิบัติตามกฏขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์

 

มีความคิดสร้างสรรค์

 

มีความอดทน  คนที่ระสบความสำเร็จนั้นต้องเป็นคนที่มีความอดทนเป็นอย่างมาก มองทุกสิ่งที่อย่างรอบคอบ ไม่ใจร้อนและอดทนต่อความเครียดที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำได้เป็นอย่างดี ความอดทนสร้างความน่าเชื่อถือในตัวเราได้เป็นอย่างดี เป็นแรงขับและพลังงานในการทำงานเพื่อดันตนเองไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังเอาไว้

มีคุณธรรมในใจ  กว่าจะกล้าวถึงจุดการเป็นผู้นำหรือผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้น ต้องมีคุณธรรมในใจ มีน้ำใจดีงามต่อเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง เพื่อให้สามารถปฏิบิติงานได้อย่างมีความสุข โดยยึด 4 หลักธรรม ได้แก่ ความพอใจ ความเพียร ความตั้งใจ และ ความไตร่ตรอง หากรู้จักใช้ปัญญาในตัวพิจรณาใคร่ครวญรอบด้าน เมื่อพบข้อบกพร่องก็จะทบทวนแก้ไขได้ทันที และ ก้าวข่ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ง่าย

รูปคลิกดูเลขเด็ด จากทางteelekded

 

สรุป  หากตัวท่านเองนั้นรักที่จะประสบความสำเร็จ ควรกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน และวางแผนไปสู่จุดหมายนั้น แต่เป้าหมายดีแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ท่าไม่ได้ลงมือทำ ทั้งหมดนี้ ลุงจอห์น กระบองเพรช นำมาให้แฟนๆ ตีเลขเด็ด เพื่อถือเป็นจุดเริ่มต้นความก้าวหน้า และ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลให้ดียิ่งขึ้น

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.